แนวคิดโครงการ

แนวคิด The Canal บ้านเดี่ยว
แรงบันดาลใจจากเพชรไพลินส์ ในการสร้างบ้านเดี่ยว เดอะคาแนล ที่ออกมาในรูปแบบ
สไตล์อิงริชคันทรี่หากจะบอกว่า “บ้าน” คือสถานที่มอบความอบอุ่นให้กับตัวเราและครอบครัว
รวมถึงช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานแค่นั้น ความคิดข้างต้นอาจไมถูก
ทั้งหมด เพราะที่จริงแล้วคำว่า “บ้าน”ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของสภาพแวดล้อม รูปแบบบ้าน รวมถึงบรรยากาศภายในบ้านด้วย

“เป็นการฉีกแนวคิดใหม่ของรปแบบการอยู่อาศัยในหาดใหญ่กว่าได้ ด้วยการนำแนวคิดของ
บ้านสไตล์ อิงลิชคันทรี่ ซึ่งมีกำเนิดมาจากชนชั้นสูงของประเทศอังกฤษในสมัยก่อนที่เบื่อหน่าย
กับความวุ่นวายในสังคมเมือง การดำเนินชีวิตที่รีบเร่ง จึงต้องการสถานที่ที่เหมาะสมกับการอยู่
อาศัยเหมาะกับการพักผ่อน และได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ ที่สำคัญต้องปลอดภัยด้วย จะ
เห็นว่ารปแบบบ้านนั้นจะเน้นให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองและมีความอบอุ่นของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะ
เป็นที่ที่ทุกๆ คนในครอบครัวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนออกมา
ในรูปแบบของสถาปัตยกรรม #สไตล์อิงลิชคันทรี่”

ภายในโครงการ เดอะคาแนล ของเรา ประกอบไปด้วย สโมสรคลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ สนาม
เด็กเล่น และพื้นที่สีเขียว ที่จะให้ทุกๆครอบครัวได้แชร์ความสุขร่วมกัน

สิ่งอำนวยความสะดวก
ให้คุณได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ

ภายในโครงการมีคลับเฮาส์
ขนาดใหญ่เพื่อเป็นพื้นที่ส่วน
กลางของครอบครัวเพชรไพ
ลินส์

สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ให้คุณ
และครอบครัวได้สนุกสนาน
รวมกัน

ภายในโครงการเน้น
ความร่มรื่นจากต้นไม้
เพื่อเพิ่มความร่มเย็นและ
ออกซิเจนรอบตัวคุณ

ทางเข้าออกโครงการใช้
ระบบคีย์การ์ดเท่านั้นเพื่อ
ความปลอดภัยของลูกบ้าน

นอกจากใช้ระบบคีย์ยการ์ด
แล้วยังมี รปภ
.คอยดูแลตลอด
24 ชั่วโมงเพื่อความอุ่นใจ

แบบบ้าน

แบบบ้าน TYPE A

 

ดูแบบบ้าน
ดูแปลน
แบบบ้าน TYPE B

 

ดูแบบบ้าน
ดูแปลน

ที่ตั้งโครงการ

ห่างจากเซ็นทรัลเฟสหาดใหญ่ นาที
ห่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 นาที