Club House

ขนาดใหญ่ ภายในโครงการ

 

สระว่ายน้ำ
เด็กและผู้ใหญ่

สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ให้คุณและครอบครัวได้สนุกสนาน
ร่วมกัน

พื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ

ภายในโครงการเน้นความร่มรื่นจากต้นไม้
เพื่อเพิ่มความร่มเย็นและออกซิเจนรอบตัวคุณ